top of page
Aşık çift

 Çift ve Aile Danışmanlığı

   Ailenin bir sistem olduğundan hareketle ailenin tamamının ya da bir kısmının sürece dahil edildiği danışmanlık hizmetidir. Bu nedenle; anne, baba, çocuk ve ailenin diğer bireyleri aynı seansta bir arada görülebilir.

Bir  problemin oluşumunda, devamında ya da çözümünde aile üyelerinin ne gibi roller oynadığı gözlenir. Aile danışmanı, aile bireylerinin her birinin farklı özelliklerini kabul edip, beraber yaşama dengesi kurmalarını ve hayat içindeki rollerini ve işlevselliklerini arttırmalarını sağlamaya çalışır.

 

   Ailede her birey farklı sorunlardan şikayetçi olabilmektedir. Aile danışmanlığında tek tek bireylerin şikayetleri yerine  aile sistemindeki hangi etkenlerin bu şikayetlere neden olabileceğine bakılır.

Her ailenin; farklı istek beklenti ve kuralları vardır. Bu sistem bazen  gizli, sözel olmayan, ama alttan alta işler. Aile içindeki bireylerin bireyselleşme veya iç içe geçen düzeyleri, esneklik veya katılık dereceleri, rollerin net olup olmaması gibi özellikler; ailenin sağlıklı veya sağlıksız işleyişini özellikle etkileyebilmektedir.

 

   Aile sisteminde, aile ilişki kalıplarında problemler yaşanırsa aile bireylerin bu temel ihtiyaçlarını karşılayamamaya başlar. Bu durumda çok çeşitli aile bireylerinde çok çeşitli semptom ve sorunlar oluşmaya başlar.

 Aile danışmanlığı sistemin tamamı üzerinden bir değerlendirme yapma ve sistemdeki bireylerin hepsinin çözüme dahil edildiği bir çerçeveyle bakma şansı oluşturduğu için, aile danışmanlığında sorunlar bireysel terapiye oranla daha kısa sürelerde çözülebilmektedir.

Çift ve Aile Danışmanlığına İhtiyaç Duyulan Sorunlar 

 • Çocuk, anne-baba ilişkisi üzerindeki dengesizlikler, anlaşmazlıklar,

 • Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler

 • Zorlayıcı ve ağır yaşam olayları, kayıp, hastalık, ölüm, iflas vb.

 • Karı koca anlaşmazlıkları

 • Yaşla birlikte gelen psikolojik durumdaki değişiklikler

 • Aile üyelerinden birinin sağlık sorunu ya da kaybının ardından aile dengesinin bozulması

 • Annenin gebeliği ya da doğum yapması ile başlayan süreçler

 • Çocuk ya da ergende gelişen uyum sorunları ya da davranış değişiklikleri

 • Ekonomik kriz

 • Aile içinde yaşanan rol karmaşaları ve hiyerarşik yapının bozulması

 • Çocukların evden ayrılması(üniversiteye gitme, evlenme gibi), karı kocanın birlikte çocuksuz bir sisteme uyum sağlamasını gerektiren süreçler

 • Aile sisteminde kriz yaratan her tür olay

 • Aile üyelerinden birinde ortaya çıkan psikolojik rahatsızlıklar( panik atak, depresyon, alkol-madde kullanımı, davranış bozuklukları, bipolar bozukluk, şizofreni, yeme bozuklukları vb)

 • Çocuklarla İletişim

 • Anne Baba Tutumları

 • Uyum ve iletişim sorunları

 • Cinsel uyum sorunları

 • Aldatma ve Terk edilme

 • Boşanma Sonrası İlişki

 • Tek Ebeveynli Aile

bottom of page