FunFair Ailesi

Farkında Ebeveynler, Özgüvenli Çocuklar,

Mutlu Aileler 

Çocuk ve Ergenlerde Olumlu Davranış Geliştirme Programı

   Ücret ve Detaylı Bilgi İçin Hemen İletişime Geçebilirsiniz…

Duygusal, Davranışsal ve Eğitimsel Sorunları

Barışcıl Yolla Çözmek İsterseniz?

Pandemi süreci içinde zor zamanlardan geçilen şu  günlerde bedensel ve ruhsal sağlamlığın korunması en çok önem verilen konulardır. 

Bu dönemde duygusal dayanıklılığınızı artırmak, zor duyguları işlevsel hale geçirmek için kendinize, ailenize ve çocuklarınıza yapacağınız küçük bir yardım yaşadığınız belirsizlik, kaygı, stres, tükenmişlik ve depresyon arasında kalan duygularınızı güçlendirecektir.  Özellikle çocuklarınızla yaşadığınız ağlama krizleri, inatlaşma, karşı gelme, davranış sorunları gibi çekişmeli durumlara olumlu müdahale etmenizi kolaylaştıracak bu  destek, ailenizin ve çocuklarınızın gelişimine yaşam boyu katkı sağlayacaktır. 

Hem kendinizle hem çocuklarınızla  kurduğunuz  ilişkileri güçlendirmek, pozitif yönde fayda sağlamak amacıyla katılacağınız yüz yüze ve online yürütülen çocuk, ergen, ebeveyn ve aile danışmanlığından yararlanabilirsiniz.

Çocuk ve Ergenlerde görülen duygusal, davranışsal ve eğitimsel sorunların çözümünde barışcıl ve bütüncül bir yaklaşımla işlevsel olan beceriler geliştirilir. 

Bu çalışma “Bilişsel Terapi Kuramı” temel çerçevesinde “Pozitif Psikoloji”, “Kabul ve Farkındalık” terapi yaklaşımlarıyla zenginleştirilerek, mesleki birikim ve deneyimle yapılandırılmıştır.

Bilindiği gibi ebeveyn olmak pek çok sorumluluğu da beraberinde getiren bir süreçtir.

Çiftler çocuk sahibi olduktan sonra hızlı bir değişime uğrayarak, sorumlu oldukları görevleri yetiştirme telaşına girer. Bu noktada belirli bir program çerçevesinde anne baba çocuk ilişkisini geliştirmek yeni beceriler kazanmak önemlidir.

Genellikle sorunlar çocuklar büyüdükçe ortaya çıkar.  Her gelişim evresinde bireyselliklerini kazanmaya başladıkça sorumluluğun yönü de değişmeye başlar.

Alışveriş merkezlerinde isteğini yaptırmak için girilen “ağlama krizleri”, tam evden çıkarken “çorabımı değiştireceğim” diye yapılan  tutturmalar, “yemek yedirmek” için verilen mücadeleler, “uyku saatlerinin” değişmesi, “ödevlerini yapmakta zorlanma”, “dijital oyunlarda” geçirilen süreler ve pandemi süreciyle birlikte üzerine eklenen “hijyen ve sağlık” sorunlarıyla kendinize ve çift ilişkinize ayırdığınız vakitlerin azalması ile tüm yüklerin birikmesi içinden çıkılmaz bir duygu yaşamamıza sebep olur. 

Bu süreçte anne- baba olarak sabrımızın tükendiği anlar sıklaşır. Kendinizi aniden bağırırken, sinirden kızarmış bir durumda bulabilirsiniz.

Büyüyen gelişen yeni dönem çocuklarınız karşısında tükenmiş hissettiğiniz durumlarda farkında ebeveynlik becerilerinizi geliştirerek yeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Kazanacağınız bakış açısı olumlu ev iklimi yaratmanızı sağlayarak çocuklarınız ve eşinizle sağlıklı mutlu bir yuvanın oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bilinçli farkında ebeveyn olmak; çocuklarınızdan sorumlu olduğunuzu düşündüğünüz zamanlarda, odak noktanızı çocuktan uzaklaştırmak ve kendinize çevirmekle başlar. Bilinçli farkında ebeveynlik yaklaşımı, çocuğunuzla olan bütün etkileşimlerde onu isteyerek dinlemenizi, önyargısızca onu kabul etmenizi, şu anda olan durumu geçmişteki olaylar veya gelecek beklentileri ışığında değil sadece şu ana odaklanarak değerlendirmenizi, duygusal ve anlık olumsuz tepkileri en aza indirip, ebeveynlik davranışınızı süzgeçten geçirerek uygun olan davranışı sergilemenizi gerektirir. Bu şekilde çocuğunuzla çok güçlü bir ilişki kurmanız ve karşılıklı olarak tatmini yüksek bir ebeveyn-çocuk ilişkisi yaşamanız mümkün olabilir.

Aynı zamanda öğreneceğiniz yeni beceriler ve farkında tutumlar kendimizi tükenmiş, gergin hissettiğiniz, depresif hissettiğiniz durumlarda da başvurabileceğiniz kişisel bir kaynak olacaktır. 

Dilerseniz hemen bugün farkındalığa giriş yapabilir kendiniz ve aileniz için pozitif duygu, düşünce ve davranış geliştirme programına dahil olabilirsiniz.

 

Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Olumlu Duygusal ve Davranışsal Beceri Geliştirme Programının Konu Başlıkları;

 

 • ​​ Pandemi Sürecinde Psikolojik Sağlamlığı Artırmak ve Zor Duyguları Yönetmek

 • Pozitif İlişki Geliştirme ve Bilinçli Farkındalık Becerileri Geliştirme

 • Akademik Sorunlar ve Etkili Müdahale Yöntemleri 

 • Dikkat Eksikliği- Odaklanma Sorunları

 • Öğrenme Güçlüğü

 • Okuma ve Yazma Bozukluğu

 • Verimli Ders Çalışma ve Ödev Alışkanlığı Kazanma

 • Dijital Ekran Bağımlılığına Bilinçli Müdahale

 • Okul Korkusu -Okul Reddi

 • Genel Kaygı, Anksiyete ve Depresyon

 • Etkili Anne Baba Tutumları ve Farkında Ebeveynlik

 • Aile İçi Görev ve Sorumluluklar

 • Çocuklarda Öz Güven, Öz Disiplin – Öz Denetim Becerileri ve Kazandırma Yöntemleri

 • Olumlu Davranış Geliştirme

 • Dürtü Kontrol Çalışmaları

 • Sosyal Duygusal ve Davranışsal Gelişim

 • Aile Çocuk – Ergen Çatışma Çözümü

 • Problem Çözme Ve Uzlaşma Becerileri

 • Kardeş Kıskançlığı

 • Öfke Patlamaları

 • Seçici Konuşmazlık,

 • Sözlü ve Fiziksel Saldırganlık

 • Krizle Başa Çıkma Yöntemleri

 • Akran Zorbalığı

Uzman Hakkında:

PsikoSosyal Denge Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezinin kurucusu olan uzman eğitmen ve psikolojik danışman  Fatma Nur Özçelik yirmi yıllık meslek yaşantısında yüzlerce öğrenci ve aile ile çalışmalar yürütmüştür. "Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Sorunları Barışcıl Çözme Becerileri Geliştirme Programı" uzmanın alanda çocuk ve ergenlerin olumlu davranış geliştirme, anne baba tutumları ve akademik performans gelişimine yönelik sağladığı katkı ve alınan olumlu sonuçlardan derlenen uygulamaları kapsamaktadır. Bütüncül bir bakış açısı ile hazırlanan müdahale programında yeni kuşak çocuk ve ergenlerle ebeveyn olmak, karşılıklı  iletişim ve sorun çözme yöntemlerini kullanarak olumlu davranışları kazandırmak, yeni öğrenme stratejileri ve  dijital öğretim araçları gibi zengin uygulama, kaynak ve materyaller yer almaktadır.

Çalışmanın başarıya kavuşmasını sağlayan en etkili yön ise çocuğun ailesi ve öğretmenin de etkin biçimde programa katılması ve verilen desteğin kullanılabilir olmasıdır. 

Çeşitli özel eğitim kurumlarında Okul Psikolojik Danışmanı olarak çalışan uzman aynı zamanda kendi danışmanlık merkezinde yüz yüze ve online olarak çocuk, ergen, ebeveyn ve aile  danışmalık ve atölye çalışmalarına devam etmektedir. 

Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri