Kurumsal Eğitim ve Seminerler

    Toplumları ve her türlü kurumu etkisi altına alan teknolojik ve dijital devrim, pandemi ve sonrasında yaşanan hızlı değişimle tüm bireyleri duygusal sosyal, ekonomik olarak olumsuz etkilemiştir. 

Bu süreçte gerek toplumsal ruh sağlığının yeniden inşası gerek kurumlardaki çalışanların motivasyon ve performans kaybının önlenmesi amacıyla tüm kurum ve kuruluşların salgın ve sonrası için yeni normallere adaptasyonu kolaylaştıracak destek programları hazırlamaları oldukça önemlidir. 

 

     Psikolojik sağlamlığı yüksek, duygusal ve sosyal olarak güçlü, zor duyguları yönetebilen, yaptığı işe odaklanan, zamanı ve planlamalarını yeni normal şartlara göre yeniden düzenleyen  çalışanlara ulaşmak için alınacak kurumsal eğitimler çalışan performansını olumlu katkı sağlamaktadır. 

Bu amaca yönelik olarak; eğitim kurumları, şirketler, sivil toplum kuruluşları, belediyelere vb. gruplara yüz yüze veya online seminer, webinar, grup çalışması ve atölye, mentör, süpervizyon, intervizyon çalışmaları kurumların ihtiyaçlarına göre bire bir görüşmelerle belirlenerek hazırlanmaktadır.  

 

      Yapılması planlanan oturumlar kurum yetkilisi ile işbirliği içinde, kuruma özgü değerler eşliğinde hazırlanmaktadır. Kurumsal eğitimlerde kullanılan yöntemler katılımcıların motivasyonunu artıracak nitelikte interaktif etkileşim halinde olup yaratıcı drama  oyunlaştırma, sanat terapi, beyin fırtınası gibi teknikler kullanılmaktadır. 

Verilebilecek Eğitim Başlıkları

 • Pandemi Süreci ve Yeni Normale Uyum

 • Psikolojik Sağlamlığı Korumak

 • Uzaktan Çalışma ve Motivasyon

 • Stresle Başa Çıkma Teknikleri

 • İletişim Teknikleri

 • İlişki Yönetimi

 • Kriz Yönetimi Ve Krizle Baş Etme Yöntemleri

 • Zaman Yönetimi

 • Çatışma ve Problem Çözme

 • Performans Artırma Teknikleri

 • Yeni Eğitim İçinde Yeni Öğrenme Tasarımları

 • Yeni Nesil Çalışanları Tanımak

 • İş Yaşamında İletişim Becerileri

 • Şiddetsiz İletişim

 • İç Motivasyon Kazanma

 • Bilinçli Medya Okuryazarlığı

 • Teknoloji Bağımlılığı

 • Aile İçi İletişim

 • Davranış Sorunlarıyla Baş Etme

Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri