top of page
yapboz-190115-3.jpg

Çocuğunuzun  Okul ve Sınav Başarısı İçin Dikkat ve Zamanlama  Performans Düzeyini Bilmek İster misiniz?

MOXO d-CPT Dikkat Performans Testi

MOXO d-CPT Testi  6-12 yaş arası çocuklar ve 13-65 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiriciler içeren son kuşak Nöro-Kongitif testtir. 

MOXO Testi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği , zamanlama problemi , dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlamaktadır.

Son birkaç yılda ülkemizde de dünyada olduğu gibi DEHB ve kaygı gibi diğer birçok endikasyonda tanıya yardımcı test olarak psikiyatrisler tarafından değerlendirmeye alınmaktadır.  Moxo Dikkat Testi test kullanım yetkisi olan Uzman Hekim /Psikolog/ Psikolojik Danışmanlar tarafından uygulanır.

 

Moxo Testi Hangi Yaş Grubuna Uygundur?

 

Moxo Çocuk Testi: 6-12 Yaş / 15 dk.

Moxo Genç&Yetişkin Testi:  13-65 Yaş / 18 dk.

Moxo Testi Yaptırmak Size Ne Sağlar?

  • Dikkatimi dağıtan şeyler nelerdir?

  • Görsel çeldiriciler mi?

       Mesela bir perdenin rüzgardan titremesi mi? Arkadaşımın derste elinde kalem çevirmesi mi? Yoksa yan sıradakinin bacağını 

       sürekli sallamadı mı? Bunları bilirseniz önlem alabilirsiniz. Mesela sınıfta pencereden en uzak köşeye, kalem sallamayan birinin

       yanına gibi…

  • Dikkatimi dağıtan şeyler işitsel çeldiriciler mi?

        Kuş sesi mi ? Koridordan gelen konuşma sesleri mi? Yan odadaki televizyonun sesi mi? Bunlara karşı önlemler alınarak         

        dikkatinizi ve dolayısı ile başarınızı arttırabilirsiniz. Örneğin kulaklık takıp dış sesleri engellemek gibi…

  • Dikkatim kaçıncı dakikadan itibaren dağılmış? 

       Moxo dikkat testinde 8 ayrı bölümde aldığınız performans puanları ayrı ayrı görülebildiği için sizin dikkat süreniz

       belirlenebilmektedir. Kaçıncı dakikada yoruldunuz veya hangi çeldiricilerin olduğu bölümde dikkatiniz dağıldı? Veya dikkatinizi

       tekrar toplayabildiniz mi? Bu sonuçlara ulaşırsınız.

  • Size uygulanan ilaç veya terapi programları ne derece başarılı olmuş? Moxo testinde öğrenilebilirlik mümkün olmadığı için testi belirli aralıklarla yapıp sonuçları tamamen objektif olarak öğrenebilirsiniz. Dahası dikkat eksikliğini oluşturan 4 ayrı parametrenin de – hiperaktivite, dürtüsellik , zamanlama ve dikkat dağınıklığı- her biri için ayrı puanlar almış olduğunuz için hangisi ne kadar düzelmiş görebilirsiniz. Böylece terapiyle veya ilaca devam kararınızı daha doğru verebilirsiniz.

Dikkat ve Odaklama Terapisi

Moxo Dikkat testi, kişilerin odaklanma becerilerini ölçen ve duyarlılıklarını analiz eden bir test türüdür. Dikkat ile ilgili her türlü sorunun tedavisi öncesinde uygulanarak, problemin boyutlarının analiz edilmesinde kullanılır. Bu test sayesinde yeterli ve zamanında tedavi kolaylıkla sağlanabilir.

Nörobiyolojik bir rahatsızlık olan dikkat eksikliğinin tedavisi oldukça önemlidir. Uygulanacak tedavi zamanında ve yeterli şekilde olmazsa bu rahatsızlıktan şikayetçi kişilerin hayatları her geçen gün daha da zor bir hal alabilir.  Bu noktada, en çok tercih edilen ve pozitif sonuç elde edilen tedavi yöntemi, dikkat terapisidir.

Dikkat Terapisinin Önemi

Dikkat testi uygulaması ardından uygulanmaya başlanacak dikkat terapisi, dikkati toplama ve konsantrasyon sağlama becerileri üstüne yoğunlaşır. Özellikle dikkatini toplama konusunda ciddi problemler yaşayan çocuk ve ergenlerin, aile içi başta olmak üzere sosyal ortamlardaki uyumsuzluğunun giderilmesi açısından oldukça önemlidir.

Uyumsuzlukların getirdiği öğrenme, performans kaygısı, erteleme, olumsuz akademik benlik algısı, hareketlilik, davranış sorunları, mutsuzluk, yetersiz hissetme, utanç ve kaçınma duygularının erken yaşta önüne geçilmesi gerekir. Yapılan dikkat testi sonuçlarından hareketle hazırlanacak terapi programı ile çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun etkili bir tedavi süreci sağlanabilir.

Bu tedavi programının alanında uzman kişiler tarafından çocuk-aile ve okul dinamiklerinin de katılacağı işbirliği içinde yürütülmesi çocuğun dikkat ve öğrenme performansına olumlu katkı sağlayacaktır. 

Terapi Süreci

Bu terapinin öncesi, süreci ve sonrasında çocuğun etrafında bulunan herkesin duyarlı ve bilinçli davranması gerekir. Yapılan dikkat testi sonuçlarına bağlı olarak, önyargısız ve destekleyici bir tutum izlenmelidir.

Her çocuğun terapiye cevap verme ve sonuca varma süreci farklı olacağından sabırlı ve anlayışlı olmakta sonucu olumlu yönde etkileyecektir. Gerek duyulması halinde ilaç tedavisi ve ek önlemler konusunda da yardım alınabilir. Eş zamanlı uygulanabilen bu tedavi ve terapi süreçleri, çocuğun hızlı iyileşmesi ve etkili sonuçlar alınması açısından oldukça önemlidir.

Sonuç

Her çocuğun kendine has özellikleri ve gelişim süreci bulunur. Dikkat eksikliği olan çocuklara uygulanan dikkat testi ve terapisi gibi yöntemler, her çocuk özelinde farklılıklar gösterebilir. Esas olarak önemli olan, doğruluğu ve işlevselliği onaylanmış tedavileri uygulayan deneyimli uzmanlarla birlikte hareket etmektir. 

 Moxo dikkat testi ile hızlı, etkili ve kesin sonuçlar alır, çocuğunuz terapisinin en iyi şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

bottom of page