Dizüstü Yazma
Pembe Kanepe

Katılmak İstediğiniz Atölyeyi Seçerek Kayıt Olabilirsiniz

6- 8 Kişilik Grup Oturumları

Atölye Detayları

Farkında Ebevenler, Özgüveni Yüksek Çocuklar

Mutlu Aileler İçin " Çocuğum ve Ben" Atölyesi

Çocuk ve Ergenlerinizle İlişkilerinizi Daha Barışcıl  Yöntemlerle Çözebilirsiniz

Güvenli ve huzurlu bir aile içinde büyümek her çocuk için büyük bir şanstır... 

Aynı zamanda eş ve ebeveyn olmakta ömür boyu devam eden keyifli olduğu kadar bazen de zorlayıcı bir yolculuktur. 

Özellikle pandemi sürecinden geçilen bu günlerde çift ve ebeveynler için kaygı, stres, tükenmişlik, belirsizlik, yorgunluk, yetersizlik, ilgisizlik, depresyon gibi yoğun yaşanan duygular içinde sağlıklı aile düzeni oturtmak hiçte kolay değildir.
Şimdiye kadar yaşanılan ve normal görülen her şey değişirken,  belki de ailelerin en çok ihtiyaç duyduğu şey bilinçli farkındalıkla hem kendilerinin hem de ailenin psikolojik sağlamlığını korumaktır.

 

Sizler için hazırladığımız "Aile İçi İlişkilerde ve Psikolojik Sağlamlığını Korumak" konulu aile atölyesine katılarak;

 • Kendi iç kaynaklarınıza yönelerek, psikolojik sağlamlığınızı artırabilir, 

 • Bilinçli farkındalık becerileri ile çift ve çocuk ilişkinizi yönetebilir,

 •  Kriz durumlarını yöneterek, güvenli bağlar içinde daha dayanıklı, daha sakin, daha mutlu aile ilişkilerine ulaşabilirsiniz.

 

Atölyenin İçeriği

Psikososyal Denge Eğitim ve Danışmanlık, tarafından organize edilen bu çalışma kısa teorik bilgilendirme yanında daha çok uygulama ve vaka analizleri yoluyla, yaşamsal ebeveyn becerilerini güçlendirecek  niteliktedir.

2 gün 4 saat şeklinde hazırlanan atölye Zoom programında canlı ve interaktif olarak sunulacaktır. Kişi sayısı sınırlı olduğu için tüm katılımcılar soruları ve paylaşımlarıyla atölyede etkin şekilde yer alabilecektir. 

 

Atölyede yer alan konu başlıkları aşağıdaki gibidir. 

 1. Oturum

 • Pandemi Sürecinde Aile İçi İlişkiler ve  Psikolojik Sağlamlık

 • Kendini ve İlişkilerini Keşfetme

 • Çiftler Arası İlişkilerde Farkındalık ve İlgi

 • İletişim Engellerini Fark Etme ve Pozitif İletişim Dili Oluşturma

 • Çiftler Arası İlişkilerde Zor Duygularla Baş Etme, Problem Çözme Yöntemleri

 • Pandemi Etkisinde Değişen Ebeveyn Rolleri ve Farkında Ebeveynlik

 • Çocuklarda Duygusal Gelişim ve İlişki

 

  2.Oturum

 • Aile İçi Görev ve Sorumluluklar

 • Zorlayıcı Duygular İçindeki Çocuğa Ebeveyn Yardımı ( Kaygı, Korku, Öfke, Saldırganlık, İnatlaşma, Sıkılma, Çekingenlik)

 • Uzaktan Eğitim İçinde , Öğrenme, Odaklanma ve Motivasyon.

 • Teknoloji Bağımlılığına Bilinçli Müdahale

 • Güvenli İnternet Kullanımı, Tehlikeli İçerikler ve Önlemler

 • Çocuklarla Kaliteli ve Eğlenceli Vakit Geçirme

 • Soru ve Değerlendirme

 

Atölyeye Kimler Katılabilir?

Yaşadığımız zor koşullar içinde hem kendisinin hem çocuğunun duygularını fark ederek daha sakin, daha mutlu bir aile içinde çocuk büyütmek isteyen, deneyimsel uygulama ve vaka örnekleri ile  değişime hazır tüm ebeveynler, çocuk ve ailelerle çalışan, kendi danışmanlık becerilerini güçlendir isteyen Psikolog ve Psikolojik Danışmanlar ve Eğitmenler katılabilir.

 

Atölye Uygulayıcısı:

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojik Danışmanı ve Eğitim Uzmanı Fatma Nur Özçelik

 

Atölye Tarihi: 26-27.02.2021

Kontenjan: 6-10 kişiyle sınırlıdır.   

Eğitim Ücreti:  2 gün 4 saat % 50 indirimli  200 tl. 

Not: Katılım belgesi verilecektir.

Pandemi Sürecinde 

Etkili Okul Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlığı  Süpervizyon Grubu

Atölyenin  Amacı:

Yeni korona virüs etkisi altında, değişen eğitim koşulları içinde okul rehberlik çalışmalarını yürüten psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin mesleki yeterlilik ve yetkinliklerini güçlendirmek, özellikle mesleğin ilk yıllarında edinilmesi gereken bilgi ve donanımı kazanmalarına destek olmak amaçlı yürütülen süpervizyon çalışmasıdır.

 

Atölyenin İçeriği

Psikososyal Denge Eğitim ve Danışmanlık, tarafından organize edilen bu çalışma teorik bilgilendirme yanında daha çok uygulama ve vaka analizleri yoluyla meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak niteliktedir.

“Okul  Psikolojik Danışmanlığı ve Rehberliği Süpervizyonu”, özellikle pandemi döneminin zorlayıcı şartları içinde, aşağıdaki başlıklar çerçevesinde değerlendirilecektir.

Katılımcıların vaka örnekleri ve interaktif katılımıyla zenginleşecek süpervizyon kapsamında;

 • Psikolojik Danışmanın, Psikolojik Sağlamlığını Korumak

 • Etkili Rehberlik Hizmetlerine Nereden Başlanmalı?

 • Öğrenci, Öğretmen ve Veli İlişkileri İçinde Psikolojik Danışmanın Rolü?

 • Online Eğitim İçinde Bireysel Danışmanlık ve Grup Çalışmaları

 • Uzaktan Eğitimde Motivasyon ve Öğrenci Katılımını Artırma

 • Pandemi Sonrası Okul Ortamlarındaki Risk ve Krize Müdahale

(Korku, Kaygı, Travma, Bağlanma, Okul Korkusu, Okul Reddi, Ekran Bağımlılığı, Dikkat Eksikliği, Öğrenme Sorunları vb.)

 

Eğitime Kimler Katılabilir?

Uzman ve akranlarla geri bildirim alma ve verme sürecinin içinde,

Pandemi ve Uzaktan Eğitim sürecini daha etkili ve yetkin geçirmek isteyen, 

Uygulama ve Vaka analizi üzerinden deneyim sahibi olmak isteyen,

Okul Psikologları ve Psikolojik Danışmanları katılabilir.  

 

Atölye Yöneticisi

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojik Danışmanı ve Eğitim Uzmanı Fatma Nur Özçelik

 

Atölye Tarihi: Grup Sayısı yeterli sayıya ulaştığında 

Kontenjan: 6-8 kişiyle sınırlıdır.   

Eğitim Ücreti:  2 gün 4 saat % 50 indirimli  200 tl. 

Atölyenin sonunda Katılım Belgesi Online olarak gönderilecektir. Ayrıca isteyen katılımcılarımıza ücetsiz süpervizyon verilecektir.

Pandemi Sürecinde

Yeni Eğitim İçinde Yeni Öğrenme Becerileri Tasarım Atölyesi

Atölyenin Amacı:

Covit 19 salgını ve sonrasında oluşan zor koşullar altında kendisini online eğitim içinde bulan öğretmenlerimizin eğitim öğretim içinde yeni oluşan sistemi içinde yeni yetkinlik alanları kazanmalarını sağlamak amaçlı planlanan uygulamalı atölye çalışmasıdır.

Atölyenin İçeriği:

nin Amacı:

Covit 19 salgını ve sonrasında oluşan zor koşullar altında kendisini online eğitim içinde bulan öğretmenlerimizin eğitim öğretim içinde yeni oluşan sistemi içinde yeni yetkinlik alanları kazanmalarını sağlamak amaçlı planlanan uygulamalı atölye çalışmasıdır.

Atölyenin İçeriği:

 

Bilindiği gibi, online eğitim sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları en büyük sorunların başında öğrencilerin online derslere katılımının düşük, dikkatlerinin dağınık olmasıdır. Özellikle sınıf içi etkileşim, online sınıf yönetimi, iş birliği, etkili sunum ve ölçme-değerlendirme sorunları da tüm öğretmenlerin çözüm aradıkları unsurlar olmaktadır.

 

Bu atölye çalışmasına dahil olarak, kendinize özel eğitim materyalleri ve öğretim tasarımları hazırlayarak, etkili sınıf ortamını yaratıp, yetkinliklerinizi yeniden yapılandırıyor olacaksınız.

 

Siz değerli öğretmenlerimiz için hazırlanan atölyede , katılımcılarımızın  interaktif paylaşımları, yaşamsal örnek ve uygulamalar eşliğinde konular aşağıdaki başlıklar kapsamında ele alınacaktır.

 

 1. Oturum

 

Öğretmenlerin Duygusal Dayanıklılığı ve İyi Oluş Halinin Korunması, Stres ve Kaygı Yönetimi

a) Eğitim Paydaşları Arasında Etkili İletişim Becerileri,

b) Dijital Çağda Öğrenen ve Öğreten Profilleri,

 • Pandemi ve Uzaktan Eğitim İçinde Öğretim Becerileri,

 • Yeni Öğrenme Tasarımları

 •  Öğrenme Motivasyonu

   2. Oturum

Sınıflarda Zenginleştirilmiş, Esnek ve Etkili Öğrenme Alanı Oluşturma

 • Aktif Öğrenme ve Gamification Uygulama Örnekleri

 • Web 2 Eğitim Araçlarının Etkili Kullanım Alanları ve Uygulama Örnekleri

 

Soru ve Değerlendirmeler

 

Yapılacak atölye çalışması, Zoom Plartformu üzerinden görüntülü ve interaktif katılımla gerçekleştirilecektir.

 

Atöyeye Kimler Katılabilir?

Yeni kuşak öğretim becerilerine hakim, öğretmenlik yetkinliklerini geliştirmeye önem veren; Sınıf Öğretmenleri, Branş Öğretmenleri, Anaokulu Öğretmenleri, Özel Eğitim Öğretmenleri, Okul Psikologları, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenleri, Okul Yöneticileri, Stajer Öğretmen ve Son Sınıf Öğrencileri

 

Atölye Uygulayıcısı

Çocuk, Ergen ve Aile

Psikolojik Danışmanı /Eğitim Uzmanı Fatma Nur  Özçelik

 

Atölye Tarihi: Grup Sayısı yeterli sayıya ulaştığında 

Kontenjan: 6-8 kişiyle sınırlıdır.   

Eğitim Ücreti:  2 gün 4 saat % 50 indirimli  200 tl. 

Atölyenin sonunda Katılım Belgesi Online olarak gönderilecektir. Ayrıca isteyen katılımcılarımıza ücretsiz intervizyon ve mentörlük  verilecektir.

Pandemi Öncesi ve Sonrası Keyifli Uygulama ve Atölye Kareleri

Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri