top of page
Çalışma masası

Ücretsiz Film Analiz Atölyesi

07.Şubat Saat 21:00 de film analiz atölyesine hemen kayıt olarak, sizde katılabilirsiniz.

 

Son günlerde izleyenleri etkisi altına alan "bu kadar da olur mu? " dedirten "Masumlar Apartmanı" adlı diziyi izliyor musunuz?

Eğer izliyorsanız, değerli hocamız Gülseren Buğdaycıoğlu' nun "Madalyonun İçi" adlı romanından uyarlanan dizide, çocukluk çağında yaşanan aile içi ilişkilerin, sonraki yıllara nasıl bir etki yaratmış olduğunu fark ediyorsunuzdur.

 

Gelin bu pazar saat 21.00'de "Masumlar Apartmanı" dizi kahramanlarının psikolojik analizi eşliğiyle, ebeveyn tutumlarını inceleyelim.

 

Özellikle yaşadığımız pandemi günlerinde, aile içi ilişki ve tutumların çocukların psiko-sosyal gelişimlerine etkisinin de değerlendireceği film analiz atölye çalışmasına, ebeveynlik becerilerini güçlendirmek isteyen tüm anne babaları bekliyorum.

Ücretsiz yapılacak film(dizi) analiz atölyesi interaktif şekilde, zoom platformu üzerinden kapalı oturum şeklinde yapılacaktır.

Kontenjanımız sınırlı olduğu için hemen kayıt formunu doldurarak bu çalışmada yerinizi alabilirsiniz.

Film analiz atölyesinde görüşmek dileğiyle

 

Atölye Tarihi: 07.02.2021 /Pazar

Saat: 21.00

Atölye Uygulayıcısı:

Fatma Nur Özçelik

Çocuk, Ergen ve Aile

Psikolojik Danışmanı/Eğitmen

eİletişim bilgisi için: fnozcelik@gmail.com

whatsapp:0850 885 38 24

PsikoSosyal Denge Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Hakkımda

Aile%20%C4%B0%C3%A7i%20%C4%B0li%C5%9Fkil

Toplumsal yaşam dinamiklerimiz postmodern toplumdan dijimodern topluma hızla evrilirken, hepimiz Covid 19 salgını etkisiyle yeni bir paradigmanın etkisi altındayız.

Bu yeni paradigma içinde yeni normaller içinde alışık olmadığımız şekilde ilişki kurmaya çalışırken; ev, okul, işyeri ve sosyal yaşam alanlarında kaygılı, izole edilmiş, bazen duyarsız ve yalnızlaşmış duygularla karşı karşıyayız.

Bu duygu durum içinde kaygı, korku, stres, depresyon her geçen gün kendini daha fazla göstermekte ve ruh sağlığımızın  koruması her zamankinden daha da fazla önem kazanmakta.

İşte bu yeniden yapılanma sureci içinde  "psikososyal dengeyi" korumak, "duygusal dayanıklılığı" artırmak en önemli beceriler halini almaktadır.

Bu nokta birbirimize sosyal destek çok önem kazanmaktadır.

Bende  mesleki deneyim ve tecrübemi bu sitede bilimsel ve etik değerler ışığında bilişsel psikoloji temelli, çözüm odaklı yaptığım çalışmalarımı, ve yazılarımı paylaşmaktayım. Aydın Üniversitesi Psikoloji, Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı  eğitimlerimin yanında, yeni dönem yaşamsal becerilere dönük "Bilişsel Davranışcı Terapilerde 3. Kusak  Yaklaşımlara" yönelik uluslararası eğitimlere devam ediyorum. (Farkındalık, Kabul, Kararlılık, Duygu Düzenleme ve Pozitif Psikoloji)

Yirmi yıllık meslek yaşantım içinde özel  eğitim kurumlarında "Okul Psikolojik Danışmanlığı" ve "PDR Bölüm Koordinatörlüğü" görevlerimin yanında  özel danışma merkezlerinde yüz yüze ve online bireysel çalışmalar yürütüyorum.  

Bu site bilgi paylaştıkça çoğalır, fikrinden hareketle toplumsal ve ruhsal sağlığı korumak amaçlı sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmeyi öncelikli ilke olarak benimser.

Bu nedenle  Covid 19  pandemi sürecinde de psikososyal destek amaçlı çeşitli plartformlarda  ücretsiz online  seminerler hazırlayarak halk sağlığına yönelik gönüllü çalışmalar yürütüyorum. 


ÇALIŞMA VE YETKİN ALANLARIM  

Kabul ve Farkındalık Becerileri

Psikolojik Sağlamlık

Duygusal Dayanıklılık

Zor Duyguları Yönetebilme 

3-18 Yaş Grubu Çocuk/ Ergen Gelişim Alanları

Eğitim ve Gelişim İlişkisi

Ebeveyn Tutumları

Öğretmen Tutumları

Öğrenci-Veli İşbirliği ve İletişim

İlişki ve İletişim Becerileri

Olumlu Sınıf İklimi Oluşturma

Problem ve Çatışma Çözüm Becerileri

Çocuk, Ergenlerde Olumlu Davranış Kazandırma

Kaygı ve Endişe İle Başetme

Özgüven Kazanımı

Akademik Benlik Algısı Kazanma

Sosyal Beceri Geliştirme

Motivasyon Geliştirme

Özel Öğrenme Bozukluğu ve Müdahale Programı

Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği

Öğrenme Stilleri ve Algı Geliştirme Çalışmaları

Ders Çalışma Alışkanlıkları ve Sınav Kaygısı

Öfke ve Saldırganlıkla Başetme Becerileri

Sosyal Fobi ve Akran İlişkileri Geliştirme

Öğrenci Koçluğu

Bilimsel Makale, Bildiri ve Yürütülen Projeler 

Çeşitli blog ve dergilerde çocuk gelişimi ve aile ilişkileri üzerine makale ve blog yazıları

“6-10 Yaş Aralığındaki Çocukların Sosyal Beceri Düzeyleri İle Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi

"Psikososyal Gelişim Temelli  Liseli Genç Kızların Sosyalizasyon Sürecine Katılımları"  Yüksek Lisans Tezi

Ergenlerde Yaşam Becerilerini Geliştirmek Amaçlı “Akran Atölyesi” Sosyal Sorumluk Projesi  

“2. Adım Sosyal Duygusal Öğrenme ve Şiddeti Önleme Programı” Grup Uygulamaları 

“Sosyal Beceri Geliştirme Grup Etkinlikleri” Bildiri Sunumu, İstekli Öğretmenler Paylaşım Konferansı 

“Üst Düzey Becerilere  Örnek Uygulama” Bildiri Sunumu 17. Rehberlik Sempozyumu 

“Davranış Sorunlarına Karşı Olumlu Öğretmen Profili Geliştirebilme” Bildiri Sunumu, 14. Rehberlik Sempozyumu

"İlköğretimde Koçluk Uygulamaları" Bildiri  Sunumu 13.Rehberlik Sempozyumu

"Sosyal Beceri Geliştirme Programı"Bildiri Sunumu 12. Rehberlik Sempozyumu

Erken Dönemde Şiddeti Önleme Eğitim Programı” Sunumu, 10. ve 11. Rehberlik Sempozyumu

" Sosyal Beceri Geliştirme Programı" Bildiri Sunumu  Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler Sempozyumu Bildiri Sunumu 

“Olumlu Sınıf İklimi Oluşturma”  Bildiri Sunumu İstek Özel Kemal Atatürk Okulları 2. Okul Öncesinden İlköğretime Farklı Uygulamalar Sempozyumu Bildiri Sunumu,

İstek Uluğbey Okullarında Hizmet İçi Öğretmen- Öğrenci ve Veli Eğitimleri Planlanarak Sunulmuştur.

Yıl boyunca paylaşım yapılan konu başlıkları; “Olumlu Sınıf İklimi Oluşturma”, “Farklı Çocuklarla Farklı Uygulmalar”, “Öğrenme Sorunlarına Uygun Yaklaşımlar” , “Çatışma Çözme Becerileri”, “Sorun Davranışla Başetme”, "Şiddetsiz İletişim" , "Öğrenci Performansını Geliştirme ve Artırma", “Değerler Eğitimi”, “Aile İçi İletilim”, “Anne Baba Tutumları” “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite”, “Öğrenme ve Verimli Çalışma”, “Öğrenme Stilleri”,”Bilinçli Medya Okuryazarlığı”, “Yeni Kuşak Çocuğun Ebeveyni Olmak”, “Teknolojiyi Bilinçli Kullanmak”, “Dikkat ve Algı Gelişimi” çalışmalarının yıl boyunca öğrenci, öğretmen, veli boyutlarıyla değerlendirilmesi  

“Yaşayan Değerler Eğitiminin Anaokullarında planlanması ve uygulamalarının hazırlanması.

Düşünme Becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenci, veli ve öğretmenlere bilinç kazandırma çalışmaları ve pratik uygulamaları.

Hafıza, konsantrasyon ve aktif öğrenme yöntemleri ile ilgili uygulamaya yönelik araştırmalar.

"Dikkat-Algı  Becerileri Geliştirme" konusunda araştırma ve uygulamalar.

"Erken Şiddeti Önleme Programı"hazırlık ve uygulamaları

“Sosyal Beceri Geliştirme” hazırlık ve uygulamaları

"Anaokulu ve İlköğretimde Koçluk uygulamaları"

"Birlikte Oynayalım" bahçe oyunları projesi.

Eleştirel Düşünme Yaratıcılık  Geliştirme çalışmaları  Elma Yayın Evi İşbirliğiyle “Kitap Mutfağı” projesi

Mesleki Gelişim Eğitimleri

Pandemi ve Sonrasında "Okul Fobisi "ve "Davranışsal Bağımlılıkla" Mücadele Eğitimi

Zorlayıcı Duygu Durumlarda Ebeveyn İçin Bir Yol: Mindful Ebeveynlik, 2. Oturum Zümra Atalay / Özlem Sürücü

Bilişsel Davranışcı Terapiler ve Mindfulness, Hakan Türkçapar/Zümra Atalay

İstek Okulları “PYP Uygulayıcı Eğitimi

İstek Okulları “Eğitimde Farkındalık (Mindfulness )

28. Uluslar Arası Eğitim Bilimleri Kongresi "Değişen Dünyada Eğitim"

IX. Temel Eğitim Sempozyumu

Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi “2. Adım Sosyal Duygusal Öğrenme ve Şiddeti Önleme Programı” 

Uygulayıcı Eğitim Sertifikası 

Kim Psikoloji  “Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası

Kim Psikoloji “Öğrenme ve Bellek Testleri Eğitimi

Irmak Okulları,” Çocuk ve Ergen Depresyonu ve Okuldaki Görünümü"

2. Uluslar Arası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi

Özel Okullar Birliği,” Uygulama Örnekleriyle 1. Sınıfa Uyum Program"

Filika Psikolojik Danışmanlık” Milton Erickson Seminer Çalışmaları

Kültür Üniversitesi,” Adler Psikolojisi Çerçevesinde Çocuk ve Ergen Eğitimi”

İstanbul Kültür Üniversitesi ,” Psikolojik Danışmanlar İçin Temel Koçluk ve Mentorlük Eğitimi”  Programı 

Bakıs Danışmanlık, “Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Teknikleri”,2011

Yeditepe Üniversitesi,” Eğitimde Kuramsal Yaklaşımlar ve Etkin Uygulamalar”

Nevin Dölek / Bakış Danışmalık Bilişsel Müdahalede Teröpatik Kartlar Eğitimi"

Yöret Vakfı,”Okul Öncesinde Şiddetsiz İletişim”

Kültür Üniversitesi,” Danışmanlık Tedbirlerinin Uygulama Süreci”

Gelişimsel Çocuk Testleri ve Temel Portage Eğitimi 

Logos Danışmanlık, “Gelişim Psikolojisi ve Çocuk Psikopatolojisi”

Altis Danışmanlık / Tamer Ergin “Öğrenme Güçlüklerine Yönelik Bilişsel Müdahale Programı"

(Frostig ve Cass Uygulamaları)”

İstek Vakfı Okulları,” Kısa Süreli Bilişsel ve Davranışsal Danışma Teknikleri”

İstek Vakfı Okulları,” Rehberlik Etkinliklerinde Drama"

Özel Okullar Birliği,”Aktif Öğrenme Yöntemleri”

İstek Vakfı Okulları,  Arif Verimli ” Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu”

İstek Vakfı Okulları,” Öğrenme ve Duygu Arasındaki İlişki”

İstek Vakfı Okulları,” Özel Öğrenme Güçlüğü”

 

bottom of page