top of page
Yolda

Yetişkin Danışmanlığı

    Yetişkin/ Bireysel danışmanlığı, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir.

Özellikle içinde bulunduğumuz Covit 19 salgınının yaşandığı bu günlerde duygusal sağlamlığı artırarak, kişinin kendisine ve olaylara yeni bir bakış acısı kazanmasını ve yeni çözüm yollarını görebilmesini amaçlar.

Yaşanan travmatik yaşam olayları  (örn; salgın, deprem, ölüm, boşanma, şiddet, istismar, aldatılma, kaza, hastalık, duygusal sorunlar, doğal afet  vb.) ile kısa süreli bilinçli farkındalık, kabul becerileriyle zorlu duyguları yönetme çalışmaları yetişkin danışmanlığının hizmet alanlarındandır.   

   

    Yetişkinle yapılan bireysel danışmanlık hizmetinde danışanın bu sürece etkin ve gönüllü katılım göstermesi oldukça önemlidir. Danışman ve danışan arasında; danışanın sorunlarının çözümüne ve daha kaliteli bir hayat yaşamasına yönelik insani, işbirliği ve uyuma dayalı, güven temelli bir ilişki kurulur. Bu ilişki; danışan ile danışman arasında iyileştirici bir işbirliği oluşturur.

Bireysel Danışmanlıkta Sıklıkla Görülen Sorunlar

Salgın ve Sonrası Duygu Durum

Depresyon

Stres ve Kriz Yönetimi

Fobiler / Korkular 

Sosyal fobi

Panik atak

İletişim Sorunları

Sosyal Uyum Sorunları

Öfke Denetimi

Bağımlılıklar (internet, alkol, kumar vs.)
Kaygı bozuklukları
Yeme bozuklukları
Özgüven eksikliği
Karar verme güçlüğü
Kayıp ve yas
İlişkisel uyum zorlukları
Bağlanma sorunları
Öfke kontrolü
Kendini tanıma
Huzursuzluk, Can sıkıntısı
İsteksizlik hali ve hayat enerjisinin düşmesi
Kronik yorgunluk hali
Yetersiz ya da fazla uyuma
Yalnızlık ve anlaşılmama hissi
Yoğun duygusal iniş çıkışlar
Yoğun çaresizlik hissi
Sorunların üstesinden gelememe

bottom of page